Elektronická evidence tržeb

Proč evidence tržeb?

Hlavní důvody pro zavedení evidence tržeb.

         Dlouhodobé a systematické krácení daňové povinnosti se v některých oblastech podnikání stalo v České republice téměř běžnou záležitostí. Nevykázané příjmy tak podle Českého statistického úřadu dosahují v České republice částky cca 170 mld. Kč ročně, tedy více než dvojnásobek schodku státního rozpočtu.

         Finanční správa nyní nemá potřebné informace, aby dokázala při množství podnikatelů v České republice efektivně a cíleně provádět daňové kontroly. Proto bylo nutné přijít s novými, avšak osvědčenými moderními nástroji, které zamezí daňovým únikům a poskytnou Finanční správě adekvátní nástroje, které jí umožní získat efektivní formou informaci o tom, zda daňový poplatník správně vykazuje své hotovostní tržby a nepodniká na úkor ostatních podnikatelů. Proč tedy chtít evidenci tržeb?

        Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

        Povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů (v oblasti stravování a ubytování) vznikne prvním dnem osmého měsíce po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 1. prosince 2016.

        Některé části zákona nabydou účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, tj. 1. září 2016. Jedná se o ustanovení upravující:

 • tržby ve zjednodušeném režimu
 • povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu,
 • tržby vyloučené z evidence tržeb,
 • žádost o autentizační údaje,
 • přidělení a používání autentizačních údajů,
 • certifikáty pro evidenci tržeb a jejich správa,
 • ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb,
 • oznamovací povinnost ve vztahu k údajům o provozovnách,
 • závazné posouzení o určení evidované tržby.

Kdo, co a odkdy?

Kdo?

Subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice, a to:

 • podnikající fyzické osoby,
 • právnické osoby s podnikatelskou činností.

Co?

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které

 • pocházejí z podnikatelské činnosti,
 • a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou.

Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet

Odkdy?

Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

 •   v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
 • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
 • ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
 • ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Fáze EET  datum zavedení podle klasifikace činností  CZ-NACE

        1. fáze           prosinec 2016                     55, 662.
        2. fáze           březen 2017                       45.1, 45.3, 45.4, 46, 473.
        3. fáze           březen 2018                       1 -12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 48-94, 97-99.4.
        4. fáze           červen 2018                       13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96.

Upřesněná metodika MF EET:

A) jídlo s sebou fiskalizace s 3. vlnou

B) stánkový prodej občerstvení 3. vlna

C) minoritní/doplňková činnost nesmí přesáhnout 50% celkových tržeb za uplynulý rok nebo 175.000 Kč za za uplynulý rok - což je cca 650 Kč/den, aby se fiskalizovala s hlavní činností. tj. např. kadeřnice prodej šampónů.

                                                                                                                                       Ukázka účtenky s údaji

Další informace najdete na těchto odkazech

http://www.etrzby.cz/

http://www.eet-ano-ale.cz/

http://www.minipos.cz?sa_u=mptqp3h6yl&sa_c=koosgs5k

Oznámení o provádění EET musí být viditelně umístěno v provozovně a na internetových stránkách, na kterých je nabízeno zboží nebo služby. Jeho obsahem je text v předepsaném znění podle typu evidence tržeb. Když upozornění neuvedete, můžete dostat pokutu až 50 000 korun.

Obsah informačního oznámení (§ 25)

Informační oznámení 

Eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, zveřejní text znění:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu, zveřejní text znění:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů."

Dne 15. prosince 2017 Ústavní soud zrušil § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona, který stanoví povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. Takové řešení není dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny a neobstojí tak v testu proporcionality (tento závěr je i v souladu s tendencí vyjádřenou v evropských pravidlech pro ochranu osobních údajů, tzv. GDPR).

Zrušení tisku DIČ na EET účtence

Aplikace KASA FIK tiskne DIČ volitelně na účtenkách, a lze jej jednoduše vypnout / změnit v Nastavení – Nastavení Tisku – Tisková hlavička. Změnte si hlavičku dle svých potřeb. Možnost neuvádět DIČ se vztahuje pouze na EET účtenku a ne na daňový doklad. Plátci DPH, kteří vystavují Zjednodušený daňový doklad nebo Daňový doklad nadále svoje DIČ uvádějí.

Rozlišení vydávaných dokladů na pokladním místu

Podnikatel se může setkat s následujícími doklady:

 • EET účtenka – dle Zákona o Elektronické Tržbě
 • Účtenka pro spotřebitele – doklad o zakoupení dle Zákona o ochraně spotřebitele
 • Zjednodušený daňový doklad
 • Daňový doklad

Pro neplátce

 • Neplátce DPH nově dle nálezu Ústavního soudu neuvádí na EET účtence svoje DIČ

Pro plátce DPH

 • Plátce DPH na EET účtence nemusí uvádět svoje DIČ, ale v tom případě se nejedná se však pak ani o Zjednodušený daňový doklad ani Daňový doklad
 • Pokud chcete, aby EET účtenka mohla sloužit současně jako Zjednodušený daňový doklad ani Daňový doklad, je povinnost uvést DIČ na dokladu (účtence), spolu s dalšími náležitostmi

Kontaktujte nás

Haška-security  s.r.o.

Hrnčířská  1356
751 31  Lipník nad Bečvou
E-mail:     info@haska-security.eu
Telefon:    +420 731 824 078